AdBlue

Hjem » Produkter » AdBlue<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

AdBlue

AdBlue brukes til å redusere NOx-utslipp i kjøretøy med SCR-teknologi.
Bestill adblue
Salg av AdBlue ved Gjøvik i Oppland

Hva er AdBlue
og hvorfor bruke det?

Det flytende kjemikaliet er en løsning på 32,5 prosent urea i vann. Den tilsettes den varme dieselavgassen før den går inn i katalysatoren hvor rundt 80 prosent av NO X brytes ned til nitrogen og vann. De alvorligste forurensningene fra moderne dieselmotorer er partikler og nitrøse gasser. Hvis du optimaliserer en motor for det ene, så øker det andre.

AdBlue reduserer utslipp

AdBlue reduserer utslippene fra tyngre kjøretøyers dieselmotorer og oppfyller EU-standardene Euro 4, 5 og 6. Den omdanner skadelig NOx fra dieseleksosen til harmløst nitrogen og damp, og reduserer derfor betraktelig utslippene av nitrogenoksider (NOx), som er en stor kilde til atomosfærisk forurensning og fører til smog i byområder.

Utslippskrav for tunge kjøretøy

I oktober 2006 ble nye utslippskrav for tunge kjøretøyer innført som blant annet innebærer at utslippet av nitrogenoksider (NOx) i Norge skal reduseres (Euro 4), siden ble disse kravene ytterligere skjerpet i 2008. Euro 6 med enda strengere krav ble innført i 2014. I følge undersøkelser utført av Verdens Helseorganisasjon, er det påvist at NOx-utslipp forverrer astma.

 

Praktiske tips

Enkelt

AdBlue er svært enkelt å bruke og harmløst.

Ikke et drivstoff eller et tilsetningsstoff

Det er ikke et drivstoff eller et tilsetningsstoff til drivstoff, men en urealøsning med høy renhet, som fylles på en egen AdBlue-tank på kjøretøyet.

Dashbordindikator

En dashbordindikator viser når den må fylles på.

Ufarlig

AdBlue er ikke farlig siden det er ikke-brennbart og ikke-eksplosivt.

Transportabel væske

Det er klassifisert som en transportabel væske med minimal risiko.

Kan skylles bort

Hvis du søler AdBlue på hendene, er det bare å skylle dem grundig med vann.

Bestill produkter

Fyll inn hvilket produkt du vil ha, hvor mye du vil ha av det og når du vil ha det. Også sender du det avgårde til oss. Enkelt. Og greit!

1 Velg produkt
2 Kontakinfo
3 Ferdig
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY